LAAN-CTM | Giải đua ô tô địa hình

Slide Left Slide Right loader

Lịch trình & bản đồ

▪️ 21 tháng 11:
➖ 08h00: Tập trung và kiểm tra xe tại quảng trường Lâm Viên ( Hồ Xuân Hương) thành phố Đà Lạt
➖ 18h00: Họp kỹ thuật , phổ biến điều lệ và đường thi


▪️ 22 tháng 11 :
➖ 07h30: Khai mạc và diễu hành tại TP Đà Lạt
➖ 10h00: Thi đấu 3SS hoặc 4SS tại Laan Resort
➖ 20h00: Họp kỹ thuật ( công bố kết quả ngày thi đấu 1 , khiếu nại , công bố đường thi ngày 2)


▪️ 23 tháng 11:
➖ 07h00: Xe đấu di chuyển vào khu vực rừng quốc gia Bidoup núi Bà  thi đấu 4ss 
➖ Các đội hậu cần di chuyển sau và tập trung cắm trại tại khu vực này.
➖ 20h00: Họp kỹ thuật, bốc thăm thứ tự và lập team đi TZ


▪️ 24 tháng 11:
➖ 07h00: Tập trung và bắt đầu đi TZ


▪️ 25 tháng 11 :
➖ 07h00: Check out xe hoàn thành chặng TZ ( tại điểm xuất phát của ngày hôm trước)
➖ 08h00: Di chuyển ra khu vực Laan Resort thi 3ss chung kết đến 17h00 kết thúc, khóa sổ xe hoàn thành chặng TZ mới được thi 3 bài chung kết
➖ 18h00: Gala dinner và trao giải và bế mạc

Lịch trình & bản đồ

Phí đăng ký

HẠNG NÂNG CẤP

7,000,000 VNĐ

HẠNG NÂNG CẤP

Thời hạn đăng ký: 05/11/2018
Địa điểm: Laan resort, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Đăng ký
HẠNG NÂNG CẤP

10,000,000 VNĐ

HẠNG NÂNG CẤP

Thời gian đăng ký: 5 - 10/11/2018
Địa điểm: Laan resort, Lat, village, Lac Duong , Lâm Đồng

Đăng ký
HẠNG CHUYÊN NGHIỆP

12,000,000 VNĐ

HẠNG CHUYÊN NGHIỆP

Thời hạn đăng ký: 05/11/2018
Địa điểm: 
Laan resort, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Đăng ký
HẠNG CHUYÊN NGHIỆP

15,000,000 VNĐ

HẠNG CHUYÊN NGHIỆP

Thời hạn đăng ký: 05 - 10/11/2018
Địa điểm: Laan resort, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Đăng ký